Hjälp för Phonak Remote App

Direktanslutning

Så här ansluter du Phonak Audéo™ B-Direct till Phonak Remote App