Instruktionsfilmer för ComPilot

Konfigurera och ladda

Konfigurera som fjärrkontroll

Konfigurera för mobiltelefon

Konfigurera för TV och TV Link