Bruksanvisningar för Bolero V

Komma igång

visual

Battery change

Take the sticker off the battery.

visual

Battery change

Find the battery door and open it.

visual

Battery change

Put the battery into the battery door. Make sure the + side faces up.

visual

Battery change

Close the battery to turn ON the device.

visual

Insert device

Identify the RIGHT (red) and LEFT (blue) device by color coding of the earpiece.

visual

Insert device

Hold the hearing aid at the tube close to the earpiece.

visual

Insert device

Insert the earpiece into your ear opening.

visual

Insert device

Place the device body behind your ear. The earpiece should still be in your ear opening.

visual

Insert device

If there is a cord to secure your device by the earpiece, tuck it into the bowl of your ear.

Byta batterier

visual

Battery change

Take the sticker off the battery.

visual

Battery change

Find the battery door and open it.

visual

Battery change

Put the battery into the battery door. Make sure the + side faces up.

visual

Battery change

Close the battery to turn ON the device.

Av/På

visual

On / Off

Closed battery door = the device is ON

visual

On / Off

Open battery door = the device is OFF.

Sätt hörapparaten på plats

visual

Insert device

Identify the RIGHT (red) and LEFT (blue) device by color coding of the earpiece.

visual

Battery change

Close the battery to turn ON the device.

visual

Insert device

Hold the hearing aid at the tube close to the earpiece.

visual

Insert device

Insert the earpiece into your ear opening.

visual

Insert device

Place the device body behind your ear. The earpiece should still be in your ear opening.

visual

Insert device

If there is a cord to secure your device by the earpiece, tuck it into the bowl of your ear.

Ta bort hörapparaten

visual

Remove device

Pull on the tube close to the earpiece and remove the device from behind the ear.

visual

Battery change

Find the battery door and open it.

Daglig rengöring

visual

Daily cleaning

Inspect the earpiece for earwax and moisture deposits. Clean the surfaces with a lint-free cloth.

visual

Daily cleaning

Never use household detergents or soap to clean your hearing device. Do not rinse with water.

Volymändring

visual

Volume change

Press the volume control UPWARDS on the LEFT or RIGHT device to INCREASE volume. Pull the volume control DOWNWARDS on the LEFT or RIGHT device to REDUCE volume.

Phonak Support App

Phonak Support App är till för att hjälpa dig att vänja dig vid dina nya Phonak Venture-hörapparater. Hantering och underhåll av dina hörapparater illustreras och beskrivs på ett användarvänligt sätt. Den finns på engelska, franska, tyska och spanska. När du har laddat ner appen, följ instruktionerna för att anpassa den till just dina hörapparater.

Ladda ner den nu