Support för Bolero™ Marvel

Vänj dig vid din Bolero Marvel

Skötsel och rengöring

Så här rengör du en hörapparat med en öroninsats 

Så här rengör du en hörapparat med en ljudslang