Övningar för att träna din hörsel

Så här tränar du din hörsel

Det är aldrig lätt att börja med något nytt. Under tillvänjningsperioden kan det vara tröttande med alla nya ljud. Ta god tid på dig för att vänja dig vid hörapparaten. Din positiva attityd och vilja för att höra bättre är avgörande för din framgång. Enkelt hörande steg för steg. Gå inte på konsert med hörapparaten med en gång. Ha tålamod – din hörsel måste få tid att vänja sig först, särskilt i besvärliga lyssningssituationer. Öva varje dag. Du kommer att känna det: Du kommer att njuta mer av livet för varje dag. Bär hörapparaten någon timme varje dag till en början. Öka träningsperiodens längd gradvis varje dag. Bekanta dig med övningarna som beskrivs här och gör dem alltid i rätt ordningsföljd.

Övning 1: Lyssna

Börja den första dagen med att läsa något högt för dig själv. Först låter kanske din egen röst främmande. Efter en tid tänker du inte på det. Lyssna på dina fotsteg och din andning. Gör avsiktligt svaga ljud, t ex prassla med papper, klicka med en lampkontakt, klirra med nycklarna osv. Anteckna alla ljud som du kan höra i huset. Beskriv dessa ljud med adjektiv (t ex tydligt, mörkt, klingande, …) och bedöm dem (trevligt, konstigt, roligt, familjärt, …).

Övning 2: Ta del av en konversation

Denna övning ska du utföra nästa dag – men bara om den första övningen gick bra. I annat fall ska du upprepa övning 1.

Ring upp Fröken Ur. Om du uppfattar vad som sägs, ringer du ett kort samtal till en bekant. Samtala därefter med en vän eller släkting i lugna, tysta omgivningar. Tala inte alltför länge. Ta god tid på dig och var lugn. Slutligen, titta på TV eller lyssna på radio i en tyst omgivning.

Övning 3: Lär dig att tolerera höga ljud och buller

Kom ihåg att denna övning endast rekommenderas när du har lyckats klara av de båda första övningarna. Gör inte för mycket i början. Upprepa de båda första övningarna tills du känner dig säker och trygg.

Ha ett samtal i bullrig miljö. Du kan ha TV:n på i bakgrunden eller gå till ett någorlunda välbesökt kafé. Den första regeln för en så besvärlig hörselsituation är: Ha tålamod! Du kommer att klara av det, men det tar kanske någon dag eller några veckor. Bara fortsätt att öva.

Klarade du av denna övning också? Öka utmaningen och samtala med flera bekanta i en bullrig miljö.

Övning 4: Lär dig hur du fokuserar lyssnandet

Nu kan du höra bättre med hörapparaten och kan kommunicera bra i många besvärliga situationer. Nästa steg är att du hela tiden måste vara en fokuserad och vaken lyssnare. I bullriga situationer måste även personer utan hörselnedsättning anstränga sig för att höra vad de måste höra och strunta i resten.

Träna på att fokusera på sådana ljud som du vill höra och strunta i oönskat ljud eller störande buller. Försök identifiera okända ljud i en bullrig miljö, och ansträng dig medvetet att strunta i ljud som saknar betydelse. Snart kommer du att kunna rikta uppmärksamheten från ett ljud till ett annat.