Vänj dig vid din hörapparat

Första gången du använder hörapparaten

Dina första erfarenheter är viktiga för att fininställningen av hörapparaten ska bli bra. Vi har sammanställt några tips och trick åt dig, så att du ska kunna använda din hörapparat maximalt. Utnyttja alla de möjligheter som en modern hörsellösning ger!

Följ dessutom de instruktioner som medföljde hörapparaten. Kontakta din audionom om du har några frågor eller problem.

Inställning av ljudvolymen efter situationen

Moderna hörapparater väljer automatiskt lämplig ljudvolym, när de slås på. Det behövs inga andra inställningar. Välj inte en alltför stark ljudvolym om du justerar den manuellt. Taluppfattningen blir sällan bättre. Försök inte uppfatta vad någon säger med låg röst på långt avstånd Inte ens ett friskt öra kan klara detta.

Hörapparaten – en del av ditt liv

Hörapparaten kan först kännas främmande, precis som nya glasögon eller kontaktlinser gör. Detta kommer att förändras efter en kort tillvänjningsperiod. Ge dig tid att vänja dig vid den, men kontakta din audionom, om du har några frågor eller problem.

Delta aktivt i diskussioner


Även människor utan hörselnedsättning tycker ibland att det är svårt att följa diskussioner, särskilt om flera personer pratar samtidigt. Flytta dig närmare den person som du vill höra, och fokusera på honom/henne. När du vant dig vid hörapparaten, kommer du att klara av dessa situationer mycket lättare och med större självförtroende. Extra hjälpmedel kan även vara till hjälp i dessa situationer. Kontakta din audionom för att få veta mer om detta. Han/hon kan informera dig om vilka andra hjälpmedel som lämpar sig bäst för dina behov

Lär dig mer om Roger-teknik

Besöka allmänna platser

Teatrar, kyrkor, konferenslokaler och liknande kan innebära en akustisk utmaning för hörapparatanvändare. Hitta en sittplats där akustiken är bäst. Den finns oftast längst fram eller mitt i lokalen. Sitt inte för nära talaren, men tillräckligt nära att se hans/hennes ansikte. Vissa allmänna platser har speciell teknisk utrustning för att förbättra hörseln och taluppfattningen. Ta reda på detta i förväg eller när du kommer dit.

Att titta på TV och lyssna på radio

Ibland är det omöjligt att uppfatta vartenda ord. Koncentrera dig då på själva innehållet. I liknande situationer kan även ett lämpligt extra hjälpmedel vara till nytta

Använda hörapparaten tillsammans med telefonen

Som hörapparatanvändare finns det många lösningar som kan hjälpa dig att förbättra din hörsel och taluppfattning vid telefonsamtal. Din audionom kan ge dig råd om vilken lösning som är bäst för dig.

Lär dig mer om DECT-telefonen.

Två öron hör bättre än ett

Vid hörselnedsättning på båda sidorna använder man en hörapparat på båda öronen. Som hörapparatanvändare kommer du att få en helt ny hörselförmåga. Det finns en anledning till att vi människor har två öron, och det är självklart att använda två hörapparater vid en hörselnedsättning på båda öronen.

Lär dig mer om ensidig hörsel