Vänj dig vid din hörapparat

När du har levt med hörselnedsättning under en längre tid kan du överraskas av alla ljud som kommer tillbaka när du bär en hörapparat för första gången. I början kan vissa ljud kännas för starka, vilket kan vara ganska överväldigande. Med tiden kommer din hjärna att lära sig vilka ljud den ska fokusera på och vilka den ska strunta i och dämpa. Ha tålamod, men kontakta din audionom om du har problem eller upplever obehag.

Första gången du använder hörapparaten

Dina första erfarenheter är viktiga för att fininställningen av hörapparaterna ska bli bra. Vi har satt ihop några tips och trick så att du ska kunna njuta av hörapparaterna och använda dem fullt ut.

Följ anvisningarna noggrant och kontakta din audionom om du har några frågor eller problem.

Hur lång tid tar det att vänja sig vid hörapparater?

Även om du omedelbart upplever den effekt hörapparaterna har på din hörsel tar det oftast några månader innan du har vant dig vid dem helt.

Justera ljudvolymen

Moderna hörapparater väljer automatiskt lämplig ljudvolym, när de slås på. Det behövs inga andra inställningar. Om du vill justera ljudvolymen med hörapparaterna eller med myPhonak app ska du inte göra volymen för stark  – taluppfattningen blir sällan bättre.

Delta aktivt i diskussioner

Även människor utan hörselnedsättning tycker ibland att det är svårt att följa diskussioner, särskilt om flera personer pratar samtidigt. Flytta dig närmare den person som du vill höra, och fokusera på honom/henne. När du vant dig vid hörapparaten kommer du att klara av dessa situationer mycket lättare och med större självförtroende. Extra lyssningsenheter, till exempel mikrofoner, kan även vara till hjälp i dessa situationer. Du får mer information om en lämplig lösning av din audionom.

Läs mer om Roger™-mikrofoner och Phonak PartnerMic™.

Besöka allmänna platser

Teatrar, kyrkor, konferenssalar och liknande platser kan utgöra en utmanande lyssningssituation för hörapparatbärare på grund av akustiken. Du bör helst välja en plats långt fram i mitten av salen. Där är akustiken oftast bäst. Sitt inte för nära talaren, men tillräckligt nära att se hans/hennes ansikte. Vissa allmänna platser har speciell teknisk utrustning för att förbättra hörseln och taluppfattningen. Ta reda på detta i förväg eller när du kommer dit.

Att titta på TV och lyssna på radio

Ibland är det omöjligt att uppfatta vartenda ord som sägs på TV och radio. Försök då istället att koncentrera dig på själva innehållet. Vid sådana tillfällen kan en extra lyssningsenhet göra att du får ut mer av dina hörapparater.

Läs mer om att använda TV Connector och Roger™-teknik för att ansluta ljudkällor till dina hörapparater.

Använda hörapparaterna tillsammans med telefonen

Som hörapparatanvändare finns det många lösningar som kan underlätta vid telefonsamtal. Din audionom kan hjälpa dig med en lösning som fungerar bäst för dig.

Hörapparaterna Phonak Paradise Phonak Marvel möjliggör handsfreesamtal som streamar ljudinnehåll direkt från iOS, Android eller andra Bluetooth®-aktiverade enheter.

Samtalen kan besvaras eller avvisas med en enkel knapptryckning, även om din telefon är i en annan del av rummet. Du kan till och med ställa in dina telefonaviseringar så att de hörs i dina hörapparater.

Exempel på Phonak-hörapparater med direktanslutning till smartphones är Audéo™ Paradise, Audéo™ Marvel, Virto™ Marvel, Bolero™ Marvel, Naída™ Marvel, Sky™ Marvel

Första gången du använder hörapparaten

Dina första erfarenheter är viktiga för att fininställningen av hörapparaten ska bli bra. Vi har sammanställt några tips och trick åt dig, så att du ska kunna använda din hörapparat maximalt. Utnyttja alla de möjligheter som en modern hörsellösning ger!

Följ dessutom de instruktioner som medföljde hörapparaten. Kontakta din audionom om du har några frågor eller problem.

Inställning av ljudvolymen efter situationen

Moderna hörapparater väljer automatiskt lämplig ljudvolym, när de slås på. Det behövs inga andra inställningar. Välj inte en alltför stark ljudvolym om du justerar den manuellt. Taluppfattningen blir sällan bättre. Försök inte uppfatta vad någon säger med låg röst på långt avstånd Inte ens ett friskt öra kan klara detta.

Hörapparaten – en del av ditt liv

Hörapparaten kan först kännas främmande, precis som nya glasögon eller kontaktlinser gör. Detta kommer att förändras efter en kort tillvänjningsperiod. Ge dig tid att vänja dig vid den, men kontakta din audionom, om du har några frågor eller problem.

Delta aktivt i diskussioner


Även människor utan hörselnedsättning tycker ibland att det är svårt att följa diskussioner, särskilt om flera personer pratar samtidigt. Flytta dig närmare den person som du vill höra, och fokusera på honom/henne. När du vant dig vid hörapparaten, kommer du att klara av dessa situationer mycket lättare och med större självförtroende. Extra hjälpmedel kan även vara till hjälp i dessa situationer. Kontakta din audionom för att få veta mer om detta. Han/hon kan informera dig om vilka andra hjälpmedel som lämpar sig bäst för dina behov

Lär dig mer om Roger-teknik

Besöka allmänna platser

Teatrar, kyrkor, konferenslokaler och liknande kan innebära en akustisk utmaning för hörapparatanvändare. Hitta en sittplats där akustiken är bäst. Den finns oftast längst fram eller mitt i lokalen. Sitt inte för nära talaren, men tillräckligt nära att se hans/hennes ansikte. Vissa allmänna platser har speciell teknisk utrustning för att förbättra hörseln och taluppfattningen. Ta reda på detta i förväg eller när du kommer dit.

Att titta på TV och lyssna på radio

Ibland är det omöjligt att uppfatta vartenda ord. Koncentrera dig då på själva innehållet. I liknande situationer kan även ett lämpligt extra hjälpmedel vara till nytta

Använda hörapparaten tillsammans med telefonen

Som hörapparatanvändare finns det många lösningar som kan hjälpa dig att förbättra din hörsel och taluppfattning vid telefonsamtal. Din audionom kan ge dig råd om vilken lösning som är bäst för dig.

Lär dig mer om DECT-telefonen.

Två öron hör bättre än ett

Vid hörselnedsättning på båda sidorna använder man en hörapparat på båda öronen. Som hörapparatanvändare kommer du att få en helt ny hörselförmåga. Det finns en anledning till att vi människor har två öron, och det är självklart att använda två hörapparater vid en hörselnedsättning på båda öronen.

Lär dig mer om ensidig hörsel