Phonak Virto™ Marvel

Frågor och svar

Hur länge varar batteriet i Virto M-312?

Batteritiden beror på hur ofta och hur länge hörapparaten används för att streama media, samt hur grav hörselnedsättningen är. I genomsnitt får användaren ut sextio timmars användning från ett batteri av storlek 312. Detta beräknas baserat på sexton timmars daglig användning med åtta timmars AutoSense OS™ 3.0, fyra timmars Bluetoothstreaming och fyra timmars användning av TV Connector. Utan trådlös streaming kan hörapparaten användas i 83 timmar (cirka en vecka för den genomsnittliga hörapparatanvändaren) med ett batteri av storlek 312.

Hur rengör jag Virto Marvel?

Rengör hörapparaterna genom att ta bort dem från örat och torka av dem med en ren, torr duk eller en rengöringsservett för hörapparater. Öppna batteriluckan, vänd hörapparaten upp och ned så att batterifacket är vänt mot golvet och använd en liten mjuk borste för att borsta bort damm och smuts från tryckknappen, mikrofonöppningen och batterifacket. När den inte används ska batteriluckan vara öppen så att luft strömmar genom de inre kretsarna och batteritiden bevaras. Vaxfiltret ska bytas regelbundet, så att inte hörapparaten blir igentäppt av smuts. Hörapparaterna kan förvaras i fodralet över natten eller i en fuktabsoberingsbehållare.

Är Virto Marvel vattentäta?

Även om Virto M-Titanium och Virto M-10 NW O är märkta som vattentåliga är Virto Marvel inte vattentäta och bör tas av före dusch, bad, simning eller någon annan aktivitet som utsätter hörapparaten för vatten eller stora mängder fukt.

Är Virto Marvel uppladdningsbar?

Nej, alla Virto Marvel använder zink-luftbatterier.

Har Virto Marvel möjlighet till telespole för att användas tillsammans med teleslinga?

Telespole finns för alla Virto Marvel utom trådlösa Virto M-312.

Min hörapparat fungerar inte. Vad ska jag göra?

Om din Virto Marvel inte fungerar ska du först ta ur batteriet och sätta i ett nytt. Vänta i minst tre minuter efter det att du tar bort tejpremsan från det nya batteriet innan du sätter det i hörapparaten. Byt sedan ut vaxfiltret. Om hörapparaten fortfarande inte fungerar efter dessa steg bör du vända dig till din audionom.

Hur besvarar jag samtal med tryckknappen på Virto M-312?

En snabb tryckning på tryckknappen på någon av hörapparaterna besvarar ett inkommande samtal. För att avvisa ett samtal är det bara att trycka och hålla inne tryckknappen i minst två sekunder. Tryckknappen på endera hörapparaten kan användas.

Var sitter Bluetooth-antennen i Virto M-312?

Bluetooth-antennen i den trådlösa modellen Virto M-312 sitter inuti hörapparaten.

Är det säkert att ha en Bluetooth-antenn i örat?

Mängden radiofrekvensenergi som kroppen utsätts för är så liten att det inte förekommer några risker.

Måste jag parkoppla en mobiltelefon med hörapparaterna?

Du måste endast parkoppla Virto M-312 till en mobiltelefon eller någon annan enhet med Bluetooth om du vill ringa telefonsamtal, streama media eller justera den med myPhonak app. 

Hur aktiveras Bluetooth-parkopplingsläget i Virto Marvel M-312?

För att aktivera Bluetooth-parkopplingsläget i Virto M-312 öppnar och stänger du batteriluckan. Parkopplingsläget är aktivt i tre minuter.

Har Virto M-312 ett flygläge?

Ja, för att aktivera flygläget öppnar du hörapparatens batterilucka och håller ner tryckknappen i sju sekunder medan du stänger batteriluckan. Hörapparaten fungerar normalt i flygläget, men det går inte att ansluta till eller streama från en parkopplad Bluetooth-enhet. För att avsluta flygläget öppnar och stänger du batteriluckan igen. 

Vilka appar från Phonak är kompatibla med Virto M-312?

Virto Marvel är kompatibel med appen myPhonak och kan användas för att streama från tusentals andra appar från tredje part.

Hur långt avstånd kan det vara mellan mina hörapparater och min Rogermikrofon?

Streamingavståndet beror på flera faktorer, inklusive hur djupt i örat som Virto M-312 befinner sig, vilken Rogermikrofon som används och i vilken miljö Roger streamas. Roger kommer alltid att streama på längre avstånd inomhus på grund av att signalen reflekteras mot väggarna.

Jag äger redan en Rogermikrofon. Kan jag använda den med min nya Virto M-312?

Ja, Virto M-312 är kompatibel med alla befintliga Rogermikrofoner. För att utnyttja RogerDirect krävs åtgärd av audionom. Kontakta din audionom för hjälp.

 

Phonak Virto™ M-Titanium

Frågor och svar

Är Virto M-Titanium vattentäta?

Även om Virto M-Titanium är märkt som vattentålig är hörapparaten inte vattentät och bör tas av före dusch, bad, simning eller någon annan aktivitet som utsätter hörapparaten för vatten eller stora mängder fukt.

Hur rengör jag Virto M-Titanium?

Rengör hörapparaterna genom att ta bort dem från örat och torka av dem med en ren, torr duk eller en rengöringsservett för hörapparater. Använd en liten, mjuk borste för att avlägsna damm och smuts från tryckknappen, mikrofonportarna och batteriluckan. När den inte används ska batteriluckan vara öppen så att luft strömmar genom de inre kretsarna och batteritiden bevaras. Vaxfiltret ska bytas regelbundet, så att inte hörapparaten blir igentäppt. Hörapparaterna kan förvaras i fodralet över natten eller i en fuktabsorberingsbehållare.

Är Virto M-Titanium uppladdningsbar?

Nej, Virto M-Titanium använder zink-luftbatterier som behöver bytas.

Kan jag använda en Roger™-mikrofon med Virto M-Titanium?

Vissa Virto M-Titanium-modeller är kompatibla med Rogermikrofoner och en extern mottagare. Kontakta din audionom om du vill ha mer information. 

Kan Virto M-Titanium justeras med myPhonak app?

Nej, Virto M-Titanium är inte kompatibel med Bluetooth och kan inte justeras med myPhonak app.

Kan jag streama med Bluetooth med Virto M-Titanium?

Nej, det går inte att streama med Bluetooth med Virto M-Titanium.