Phonak Naída Marvel

Frågor och svar

Behöver jag en Rogermikrofon till Phonak Marvel?

På större avstånd än 1,5 meter är till och med de mest avancerade hörapparaterna begränsade i sin förmåga att förbättra signal-brusförhållandet, vilket är en förutsättning för taluppfattning. Därför kan det krävas Rogermikrofoner för att förbättra hörbarheten på nära håll och på avstånd, i lugn miljö och i buller. 

Vad är RogerDirect?

RogerDirect är en funktion hos Phonak Marvel som låter Rogermikrofoner streama direkt till hörapparaten. Efter en enkel installation av Rogermottagare i Phonak Marvel, får du fördelarna av Rogers beprövade funktioner i buller och på avstånd, utan att behöva lägga till en extern mottagare.

Vad är en Rogerinstallation?

Efter en enkel installation av mottagarfunktionen med Roger iN-mikrofoner kan klienterna öka sin hörselfunktion i buller och på avstånd, utan att behöva lägga till en extern mottagare.

Hur ansluter jag Phonak Marvel till TV Connector och PartnerMic?

TV Connector och PartnerMic använder AirStream Technology. De behöver ingen Rogerinstallation. De kan anslutas automatiskt.

Vilka mobiltelefoner fungerar tillsammans med Phonak Marvel? 

Praktiskt taget alla mobiltelefoner fungerar med hörapparaterna, så länge telefonen har stöd för trådlös Bluetooth-teknik. Phonak Marvel är certifierade för Bluetooth Version 4.2.

  • För telefonsamtal, alla telefoner med stöd för Bluetooth 2.1 och senare
  • För att kunna använda MyPhonak app måste din telefon uppfylla följande minimikrav: Bluetooth 4.2; iOS version 10.2.1; Android 6.0 eller nyare