Hörapparatbatterier

Frågor och svar

Kvicksilverfria zinkluftbatterier till hörapparater

Varför kvicksilverfria batterier?

De är miljövänliga!

Allteftersom batteritekniken går framåt hamnar fokus mer och mer på kvicksilverfria batterier.

Fler och fler länder är nu enligt lag skyldiga att använda kvicksilverfria batterier och antalet länder stiger årligen. Kvicksilverfri teknik är det allra senaste och kvicksilverfria batterier är de enda batterierna som uppfyller den nya IEC-standarden som satts för hörapparater med trådlös funktion.. Nyckelparametern i IEC-standarden är 15 minuters nonstop streaming. Under dessa 15 minuter använder batteriet mycket hög strömstyrka. Om batteriet inte är speciellt framtaget för detta ändamål finns det en stor risk att hörapparaten stänger av sig eller avbryter överföringen partiellt.

Hur skiljer sig från kvicksilverfria batterier från standardbatterier? Skiljer de sig åt prestandamässigt?

Kvicksilverfria batterier och vanliga batterier har samma drifttid när de används med samma kategori av hörapparater. Kvicksilverfria batterier är också mer miljövänliga, eftersom det inte har tillsatts något kvicksilver till batteriet.

De kvicksilverfria batterierna har utvecklats för att möta de nya kraven på hörapparater med trådlös funktionalitet.

Anmärkning: Observera att batterilivslängden för hörapparater med trådlösa funktioner i allmänhet är kortare än batterilivslängden för icke-trådlösa hörapparater. Detta är oberoende av batterisammansättning (kvicksilverfria batterier eller vanliga zinkluftbatterier).

Kan kvicksilverfria batterier användas i alla hörapparater?

Ja.

Varför har zinkluftbatterier till hörapparater en tejpremsa?

Zinkluftbatterier till hörapparater använder luft som energikälla och tejpen tätar lufthålen på batteriet. När väl tejpen avlägsnas tar det ungefär två minuter innan hörapparatens batteri är aktiverat/laddat.
Därefter kan batterifacket stängas. Om inte, kan batteriet i värsta fall skadas och kommer inte att få den normala spänningsnivå som krävs!
Kom ihåg att inte avlägsna tejpen innan hörapparatens batteri ska användas. Att sätta tillbaka tejpen kommer inte att förlänga batteriets drifttid.

Hur lång hållbarhet har zinkluftbatterier?

Våra batterier har en hållbarhet på minst två år. Denna hållbarhet kan dock inte garanteras om batterierna tidigare har förvarats på felaktigt vis.

Hur bör hörapparatbatterier förvaras?

Optimal förvaringstemperatur för förvaring av hörapparatbatterier är mellan 10 och 25°C. Värme kan förkorta drifttiden och en fuktig miljö är inte lämplig för förvaring. Slutligen, undvika att förvara hörapparatbatterier i kylskåpet.

Kontakt med metallföremål som nycklar eller mynt kan göra att ett hörapparatbatteri kortsluts, därför rekommenderas du att aldrig bära enskilda batterier löst i en plånbok eller handväska.

Vad gör jag om någon råkar svälja ett batteri?

Hörapparatbatterier, oavsett om de är använda eller nya, måste förvaras utom räckhåll för små barn och husdjur för att hindra dem från att svälja ett batteri. Om någon sväljer ett batteri, sök medicinsk hjälp omedelbart.

Hur får jag ut bästa möjliga prestanda ur ett hörapparatbatteri?

Se till att du skyddarhörapparatbatteriets lufthål från fukt. Att stänga av hörapparaten när den inte används kommer också att förlänga batteriets livslängd. Om batteriet skulle bli blött på grund av svett eller annat, torka det!

Innebär fler lufthål längre batterilivslängd och mer kraft?

En viktig faktor för längre batterilivslängd och mer kraft är kvaliteten och utformningen på elektroderna. Antalet lufthål och storleken (diameter) på dessa har också en
inverkan på batteriets kraft.

Hur slänger jag ett använt hörapparatbatteri?

Zinkluftbatterier klassificeras som icke-farligt avfall. Det rekommenderas dock att du tar batterierna till de vanliga lokala insamlingsplatserna för batterier för att se till att de kan återvinnas.

Varför fungerar min hörapparat inte trots att den har ett nytt batteri?

Det kan finnas flera anledningar till detta. Här är några saker du kan kontrollera:

 • Batteriet hinner inte aktiveras/"laddas" efter avlägsnandet av tejpen.
 • En bucklig batteriyta orsakar dålig kontakt med hörapparatens batteripol.
 • Batteriet är dött (även om det är helt nytt). Detta är mycket sällsynt. Kan även hända vid inkorrekt aktivering!! Smutsansamlingar på hörapparatens batteripol orsakar dålig kontakt.
 • Batteriet är för stort för hörapparatens batterifack (vissa batterifack är utformade med en mindre hålighet där batteriets minuspol ska placeras).

Om hörapparaten inte fungerar som den ska när ett nytt batteri har satts in, kom ihåg att låta det gå minst två minuter från det att tejpen avlägsnas till det att hörapparaten används. Om detta inte hjälper, ta hörapparaten till din audionom för ytterligare felsökning.

När finns det risk för att ett hörapparatbatteri kan expandera och börja läcka?

Om det urladdade batteriet lämnas kvar i hörapparaten kan fukt påverka batterikemin och leda till att batteriet sväller, särskilt under extrema väderförhållanden, som i en tropisk miljö. När ett batteri når slutet av sin livslängd bör det avlägsnas från hörapparaten.

Varför har mitt hörapparatbatteri plötsligt kortare drifttid?

Statistik visar att en kort drifttid, i de flesta fall, inte nödvändigtvis beror på tillverkningsfel, utan snarare på:

 • Miljöpåverkan (t.ex. luftfuktighet, temperatur).
 • Personliga hörselvanor har förändrats (längre användning per dag, högre bullernivå, nya funktioner i hörapparaten används).
 • Hörapparaten var i bruk längre än vanligt (t.ex. vid en kväll

  på teatern).

 • Hörapparaten är ny eller av annan typ/annat märke.
 • Den nya hörapparaten har ytterligare funktioner som kräver mer energi.

Felaktig hantering kan också minska hörapparatbatteriets drifttid, exempelvis:

 • Batteritejpen avlägsnas och aktiveringsperioden är alltför kort!! Det måste gå 2 minuter eller mer innan batteriet sätts in i hörapparaten.
 • Hörapparaten stängs inte av under natten eller efter en lång period av utan att den använts.
 • Batteriet förlorar kapacitet på grund av en kortslutning vid fel hantering (t.ex. kontakt med metallföremål).
 • Batteriet förvaras i en varm miljö (t.ex. i en parkerad bil i solen).

Frågor och svar för nedladdning