iPhone

Hur ansluter jag mina Phonak Audéo M/B-Direct hörapparater till min iPhone?

 1. Gå till iPhones hemskärm och tryck på ikonen ”Inställningar”.
 2. Tryck på ”Bluetooth”-ikonen i inställningsmenyn.
 3. Tryck på reglageknappen bredvid Bluetooth för att aktivera Bluetooth.
 4. Öppna först batteriluckorna till Audéo M/ B-Direct hörapparaterna i 5 sekunder och stäng dem sedan.
 5. Efter några sekunder visas namnet på din hörapparat på iPhones skärm. Tryck på den för att välja.
 6. Nu visas ett meddelande om att Bluetooth begär parkoppling. Tryck på ”Parkoppla”.
 7. En anslutningssignal hörs i den parkopplade hörapparaten.
 8. Din iPhone är nu ansluten till Audéo M/ B-Direct.

Varför hittar min iPhone inte mina Phonak Audéo M/ B-Direct hörapparater?

i. Är Bluetooth aktiverat på telefonen?
Det finns två sätt att göra det:

 • Alternativ 1:
 1. Svep uppåt från iPhone-skärmens undre kant för att öppna Kontrollcenter.
 2. Svep mot höger sida av skärmen tills du ser en rad med ikoner längst upp i Kontrollcentermenyn.
 3. Kontrollera att Bluetooth-symbolen är markerad och blå i den översta raden med ikoner. Om den inte är det, tryck på den för att aktivera Bluetooth.
 • Alternativ 2:
 1. Tryck på ikonen ”Inställningar” på iPhones hemskärm.
 2. Tryck på ”Bluetooth” i inställningsmenyn.
 3. Kontrollera att reglageknappen är grön.
 4. Om reglageknappen inte är grön, tryck på den för att aktivera Bluetooth.

ii. Sitter det ett nytt batteri i hörapparaten?

 1. Byt batteri i hörapparaten.
 2. Öppna först batteriluckorna i 5 sekunder och stäng dem sedan för att sätta hörapparaten i parkopplingsläge.
 3. Hörapparaten förblir i parkopplingsläge i tre minuter.
 4. Nu kan du parkoppla hörapparaterna.

Footnotes

Apple, the Apple logo, iPhone and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.