iPhone

Hur ansluter jag mina Phonak Audéo B-Direct hörapparater till min iPhone?

 1. Gå till iPhones hemskärm och tryck på ikonen ”Inställningar”.
 2. Tryck på ”Bluetooth”-ikonen i inställningsmenyn.
 3. Tryck på reglageknappen bredvid Bluetooth för att aktivera Bluetooth.
 4. Öppna först batteriluckorna till Audéo B-Direct hörapparaterna i 5 sekunder och stäng dem sedan.
 5. Efter några sekunder visas namnet på din Audéo B-Direct

  på iPhones skärm. Tryck på den för att välja.

 6. Nu visas ett meddelande om att Bluetooth begär parkoppling. Tryck på ”Parkoppla”.
 7. En anslutningssignal hörs i den parkopplade hörapparaten.
 8. Din iPhone är nu ansluten till Audéo B-Direct.

Varför hittar min iPhone inte mina Phonak Audéo B-Direct hörapparater?

i. Är Bluetooth aktiverat på telefonen?
Det finns två sätt att göra det:

 • Alternativ 1:
 1. Svep uppåt från iPhone-skärmens undre kant för att öppna Kontrollcenter.
 2. Svep mot höger sida av skärmen tills du ser en rad med ikoner längst upp i Kontrollcentermenyn.
 3. Kontrollera att Bluetooth-symbolen är markerad och blå i den översta raden med ikoner. Om den inte är det, tryck på den för att aktivera Bluetooth.
 • Alternativ 2:
 1. Tryck på ikonen ”Inställningar” på iPhones hemskärm.
 2. Tryck på ”Bluetooth” i inställningsmenyn.
 3. Kontrollera att reglageknappen är grön.
 4. Om reglageknappen inte är grön, tryck på den för att aktivera Bluetooth.

ii. Sitter det ett nytt batteri i hörapparaten?

 1. Byt batteri i hörapparaten.
 2. Öppna först batteriluckorna i 5 sekunder och stäng dem sedan för att sätta hörapparaten i parkopplingsläge.
 3. Hörapparaten förblir i parkopplingsläge i tre minuter.
 4. Nu kan du parkoppla hörapparaterna.

Footnotes

Apple, the Apple logo, iPhone and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.