Allmänt om telefoner

Varför visar min telefon först ”Hands-free” och sedan namnet på hörapparaten när jag ansluter till min mobiltelefon?

Det är normalt vid anslutning till Bluetooth. Namnet på den trådlösa Phonak Audéo M/ B-Direct hörapparaten visas på telefonens skärm inom några sekunder.

Varför visas tre hörapparater i telefonens Bluetooth-lista?

  1. Phonak Audéo M/ B-Direct använder flera versioner av Bluetooth för mobila enheter (Bluetooth Classic och Bluetooth LE ”Low Energy”).
  2. Vissa telefoner identifierar varje version av Bluetooth som en separat enhet. Markera telefonsymbolen för att ansluta din trådlösa Audéo M/ B-Direct hörapparat till telefonen.

Vilken hörapparat ska jag välja i listan på min mobiltelefon?

  1. Phonak Audéo B-Direct använder flera versioner av Bluetooth för mobila enheter (Bluetooth Classic och Bluetooth LE ”Low Energy”).
  2. Vissa telefoner identifierar varje version av Bluetooth som en separat enhet. Markera telefonsymbolen för att ansluta Audéo B-Direct till telefonen.

Kan jag ringa videosamtal med Skype, FaceTime och WhatsApp med mina Audéo B-Direct hörapparater?

Ja. De trådlösa Phonak Audéo B-Direct hörapparaterna har stöd för Skype, FaceTime och WhatsApp för röst- och videosamtal. Samtalet hörs i samma hörapparat som ett vanligt telefonsamtal.
Observera dock att det inte finns stöd för att spela upp video- eller musikklipp.

Vilka telefoner fungerar tillsammans med mina Audéo M/ B-Direct hörapparater?

Praktiskt taget alla mobiltelefoner fungerar med hörapparaterna, så länge telefonen har stöd för trådlös Bluetooth-teknik. Trådlösa Phonak Audéo M/B-Direct hörapparater är certifierade för Bluetooth Version 4.2.

  • För telefonsamtal bör alla telefoner med stöd för Bluetooth 2.1 och senare fungera utan problem.
  • Telefoner med Bluetooth-versioner som är äldre än 2.1 kan också fungera.
  • För att kunna använda Phonak Remote App måste din telefon uppfylla följande minimikrav: Bluetooth 4.0; iOS version 10.2.1; Android 6.0 eller nyare