Frågor och svar om Phonak RemoteControl App

Första start av appen efter installationen

Appen startar inte parkopplingsproceduren och fastnar på startskärmen.

Åtgärd 1
Kontrollera smartphonen och dess operativsystem (OS). Appen kräver Apple iOS 7 eller 8 eller Android 4.0 eller högre.
Avinstallera appen och installera sedan om den igen.

Åtgärd 2
Se till att Bluetooth är aktiverat på telefonen.

Parkoppla med en smartphone

Hur parkopplar jag appen med en smartphone?

Åtgärd
Steg-för-steg-instruktioner om hur du parkopplar appen till en smartphone finns i början av appen. Se även bruksanvisningen som finns tillgänglig på www.phonak.se/rcapp för ytterligare instruktioner.

Ytterligare parkoppling till en Apple iPhone

Finns det ytterligare parkopplingssteg som måste utföras när man använder appen med en Apple iPhone?

Åtgärd
Förutom parkopplingen med appen måste din iPhone även parkopplas med Phonak-streamern.
Se till att Phonak-streamern befinner sig i parkopplingsläge. I dina iOS-inställningar, välj Bluetooth och välj din [enhetens namn] från listan.

Parkoppla RemoteControl App med hörapparater

Måste jag parkoppla RemoteControl App med hörapparaterna?

Åtgärd
Nej. Appen måste parkopplas med en Phonak-streamer som ComPilot II eller ComPilot Air II

Programmering av appen

Måste appen programmeras hos audionomen?

Åtgärd
Nej. Appen kan laddas ner från App Store /Google Play och installeras när som helst.

Ansluta flera appar till en streamer

Kan jag använda flera Phonak RemoteControl App med en streamer?

Åtgärd
En Phonak-streamer kan endast anslutas till en Phonak RemoteControl App åt gången.

Demo-läge av appen

Kan appen användas utan anslutning till en Phonak-streamer för att se funktionaliteten?

Åtgärd
Nej. När du öppnar appen för första gången kan du välja demo-läget för att se app-funktionaliteten även utan anslutning till en streamer.

I demo-läget går det inte att kontrollera hörapparaterna.

Parkoppla streamer med appen

Hur parkopplar jag appen med en annan Phonak-streamer?

Åtgärd
Välj "Parkoppla med ny streamer" på skärmen Inställningar i appen och följ anvisningarna.

Ingen anslutning till Phonak-streamern

Jag kan inte ansluta appen till min streamer.

Åtgärd 1
Säkerställ att du har en ComPilot Air II eller en ComPilot II och inte en ComPilot.
Den anslutna streamern måste vara påslagen och i parkopplingsläge.

Åtgärd 2
Kontrollera om Bluetooth är aktiverat på telefonen.

Åtgärd 3
Information som behövs för appen saknas på streamern. Kontakta din audionom.

Åtgärd 4
Kontrollera telefonens operativsystem. Appen kräver iOS 7 eller 8 ELLER Android 4.0 eller högre.

Åtgärd 5
I vissa fall måste telefonen startas om. Följ dessa steg:
1. Rensa Bluetooth-inställningarna på streamern och starta om den
2. Gå till telefoninställningarna och slå av och sedan på Bluetooth igen
3. Starta om telefonen
4. Gå till telefoninställningarna, välj Bluetooth och parkoppla streamern med telefonen
5. Starta appen och upprepa parkopplingsstegen i appen

Anslutningsstatus för min hörapparat

Hur vet jag om appen och streamern är anslutna till hörapparaterna?

Åtgärd
Anslutningsstatus kan kontrolleras i appens inställningsmeny. Följ instruktionerna för att se om appen, streamern och hörapparaterna är anslutna.

Det finns inget program att välja

Jag kan inte välja ljudöverföring på appen.

Åtgärd 1
Kontrollera om Bluetooth-enheten är ansluten till Phonak-streamern. Se streamerns bruksanvisning för information om hur du ansluter Bluetooth-enheter till streamern. Kontrollera att de anslutna Bluetooth-enheterna är påslagna.

Åtgärd 2
Du måste vara i avancerat skärmsläge (ej grundskärm) för att se de tillgängliga streamingenheterna i programlistan.

Lista över tillgängliga program

Hur ser jag de program som min audionom har ställt in för mina hörapparater?

Åtgärd
Välj "Program" i det avancerade skärmläget för att visa tillgängliga program för hörapparaterna.

Hörapparaterna svarar inte

Jag kan inte höra några justeringar från appen RemoteControl i mina hörapparater.

Åtgärd 1
Använd alternativet "Anslutningskontroll" på skärmen "Inställningar" för att kontrollera om dina hörapparater tar emot signalerna.

Åtgärd 2
Kontrollera hörapparatbatterierna och se till att hörapparaterna är påslagna.

Åtgärd 3
Om hörapparaternas akustiska signaler har inaktiverats i anpassningsprogramvaran kan appen inte heller generera signaler. Kontakta din audionom.

Streamerinställningar

Appen kan användas för att konfigurera streamerns inställningar. Kommer de konfigurerade streamer-inställningar som görs via appen tas bort permanent om streamern ansluts till Phonak-anpassningsprogramvaran?

Åtgärd
Om streamern var ansluten till en dator hos audionomen kommer dessa inställningar att återställas när streamern ansluts till Phonak-anpassningsprogramvaran . Streamerns inställningar måste anpassas på nytt.

Indikator för volymnivå

Appens volymindikator visar inte när hörapparatens ljudvolym ändras.

Åtgärd
Indikatorn för volymnivå är synkroniserad med streamern. Ändringar på hörapparaterna kan inte visas eller synkroniseras med appen.

Separat volymjustering för strömning

Jag kan inte justera volymen separat för ljudkällan som jag överför från.

Åtgärd
Detta är endast möjligt när du använder Phonak TVLink II. Funktionen är inte tillgänglig med någon annan Bluetooth-ljudkälla.

Appen visar en överföring

Efter varje tryck på skärmen startas en kort streaming och stoppas igen automatiskt, men ingen Bluetooth-enhet visar någon aktiv streaming.

Åtgärd
Vissa telefoner har skärm- eller knappljud, som kan simulera en överföring till appen, så att en snabb överföring visas och stoppas igen automatiskt.
Gå till inställningarna på din telefon, välj ljud och se till att alla skärmljud och knappljud stängs av.