Frågor och svar

Övrigt

Finns det några trådlösa tillbehör till Phonak hörapparater?

Phonak har utvecklat ett brett urval av trådlösa tillbehör som gör att du kan använda och kontrollera din hörapparat smidigt och diskret. Dessa omfattar t.ex. fjärrkontroller, trådlösa enheter till TV:n eller datorn, och mycket mer. Det finns också program och tillbehör som kan hjälpa dig att göra telefonsamtal både enkla och bekväma.

Fråga din audionom för mer information.

Vad är Rogersystem?

Rogersystem är trådlösa kommunikationssystem som består av mikrofoner och mottagare. Mikrofonerna är placerade nära ljudkällan (t.ex. TV/radio/kateder). Orden överförs klart och direkt till hörapparaten helt trådlöst - utan störande bakgrundsljud eller ekon.

Phonak är ledande inom trådlös kommunikation. Prata med din audionom om hur du får ett Rogersystem.

Vilka är garantivillkoren och hur länge gäller servicegarantin för Phonak hörapparater?

Nationell garanti
Fråga audionomen där du köpte din hörapparat om de garantivillkor som gäller där du bor.

Internationell garanti
Phonak erbjuder ett års begränsad internationell garanti som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti täcker fabrikationsfel och materialdefekter i själva hörapparaten, men inte tillbehör som t.ex. batterier, slangar, öroninsatser och externa hörtelefoner. Åtgärderna inom ramen för den internationella garantin är begränsade till kostnadsfri reparation av hörapparaten. Garantin är endast giltig om inköpsbevis uppvisas. Den internationella garantin påverkar inte några lagstadgade rättigheter du kan ha enligt den nationella garantin eller den gällande lagstiftning i ditt land som reglerar försäljningen av konsumentprodukter.

Garantibegränsning
Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier eller för stor belastning. Skador, som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad, upphäver Phonakgarantin. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av en audionom på hörcentralen.