Kontrollera prestandan på hörapparaten

Eftersom ditt barn inte kan berätta om hörapparaterna fungerar eller inte måste du inta en aktiv roll och kontrollera deras prestanda. Det är idealiskt att kontrollera hörapparaterna i slutet av varje dag, så att de är redo att användas igen när barnet vaknar upp nästa morgon. Denna checklista kommer att hjälpa dig att utföra dessa undersökningar på ett enkelt och effektivt sätt.

Hörapparater

  • Använd en batteritestare för att se till att batteriet är fulladdat och byt alltid ut batterier som håller på att ta slut.
  • Med öroninsatsen ansluten till hörapparaten, använd en lyssningsslang eller ett lyssningsclips för att lyssna på varje enhet och varje kombination av enheter som ditt barn använder. Om ditt barn exempelvis använder mer än ett program eller ett Rogersystem, lyssna på vart och ett av dessa för att kontrollera att signalen är tydlig och fri från distorsion. Om du använder ett Rogersystem hemma, sätt mikrofonen nära radion eller TV:n. Förflytta dig till olika delar av huset och lyssna på signalen för att upptäcka eventuella störningar. När ditt barn blir äldre och börjar använda telefonen, kommer du att behöva testa den signalen också.
    Anmärkning: Om ditt barn har grav eller mycket grav hörselnedsättning, överväg att sänka volymen innan lyssningskontrollen.
  • Volymkontrollen på Phonak-hörapparater kan avaktiveras eller täckas över för att undvika att den justeras av misstag. Om den inte har avaktiverats, kontrollera att volymkontrollen är korrekt inställd baserat på din audionoms rekommendationer.

Öroninsatser

  • Se till att den del av öroninsatsen som ska sitta i hörselgångens öppning är fri från vax. Skulle du hitta vax där, torka bort det med en fuktig trasa eller använd en vaxkrok eller -borste för att avlägsna det. Om öroninsatserna är synligt nedsmutsade, torka av dem med en fuktig trasa. Se till att inte hörapparaterna blir våta.
  • Kontrollera att öroninsatsens slang är fri från fukt, eftersom en vattendroppe som blockerar röret kan förhindra att ljudet når örat. Om du ser fukt, ta bort öroninsatsen från hörapparaten och använd en luftblåsare för att torka den. Om öroninsatsen har en ventilation blås då genom denna öppning också.
  • Titta noga för att kontrollera att öroninsatsen och slangen inte har några sprickor eller revor som kan orsaka återkoppling. Audionomen kan enkelt byta ut skadade slangar. En skadad öroninsats behöver bytas ut.