Sätt in en hörapparat

För optimal prestanda måste hörapparaten vara korrekt placerad. För att sätta in hörapparaten i barnets öra, följ bara dessa enkla steg:

  • Stäng antingen av hörapparaten eller välj den lägsta volyminställningen för att undvika visslande ljud.
  • Greppa slangen nära öroninsatsen mellan tummen och pekfingret.
  • För hörapparaten till barnets öra, luta det framåt en aning och placera försiktigt hörselgångsdelen av öroninsatsen inuti hörselgången.
  • När hörselgångsdelen är på plats, vrid öroninsatsen bakåt så att den passar in i concha och sätt försiktigt hörapparaten bakom örat utan att vrida slangen. Du kan kontrollera att hörapparaten är korrekt placerad genom att följa örats kontur med fingret för att se att den sitter stadigt.
  • Nu kan du slå på hörapparaten och justera volymen till önskad nivå. I vissa fall kan volymkontrollen ha inaktiverats av audionomen.

Anmärkning: När du avlägsnar hörapparaten, se till att greppa öroninsatsen när du tar ut den och att inte dra i slangen.

För optimal passform och säkerhet, använd någon av lösningarna i avsnittet Praktiska tips.