Felsökning av hörapparater

Hearing Aids Troubleshooting Infographic

Varje del av hörapparaten måste tas om hand på rätt sätt. Hur hörapparaten ska skötas berättar audionomen. Vanligtvis får man ett "skötsel-set" till tillsammans med hörapparaten.
Detta skötsel-set innehåller de produkter man behöver för att sköta om hörapparaten på bästa sätt och förlänga dess livslängd och minska behovet av service.
Om du upptäcker att barnets hörapparat inte verkar fungera som den ska, finns det flera steg du kan gå igenom gör att ta reda på vad som är problemet.

1. Kontrollera att batteriet fungerar och byt det vid behov.

2. Ta bort slangen från slangfästet. Lyssna på hörapparaten och kolla att den fungerar. Om den gör det, finns problemet i öroninsatsen eller slangen.
Om den inte fungerar finns problemet i hörapparaten

3. Lägg insats och slang i vatten med lite tvål en stund. Ta upp dem och blås igenom slang och insats med en luftblåsare.
Se till att slang och insats är helt torra innan du sätter tillbaka dem på hörapparaten.

4. Lägg ner hörapparaten i en fuktabsoberingsbehållare över dagen. Om den fortfarande inte fungerar, ta kontakt med audionomen, hörapparaten kan behöva sändas för service.

Hörapparater än mycket känsliga elektroniska apparater och måste skyddas från för mycket fukt och smuts, men det är helt normalt att det måste repareras några gånger under sin livstid.