6000 Felsökning, hörapparater för barn | Phonak

Felsökning av hörapparater

Varje del av hörapparaten måste skötas och underhållas på rätt sätt. Underhåll och skötsel av hörapparater diskuteras vid den första anpassningen. Vanligtvis förser audionomen ditt barn med ett skötselkit för hörapparater tillsammans med hörapparaterna. Dessa kit består av tillbehör som kan förlänga en hörapparats livslängd och sörjer för långsiktig bekymmersfri användning.

Om du märker att ditt barns hörapparat inte låter som den ska finns det flera åtgärder du kan vidta för att hitta problemet.

  • Kontrollera batteriet eller byt det.
  • Avlägsna öroninsatsen från slangfästet. Lyssna på hörapparaten och se om den fungerar. Om den gör det sitter problemet i öroninsatsen eller slangen. Om den fortfarande inte fungerar sitter problemet i hörapparaten.
  • Lägg öroninsatsen och slangen i tvålvatten en stund. Ta upp och torka av och blås ut slangen med hjälp av luftblåsaren. Se till att slangen är helt torr innan du sätter ihop det hela igen.
  • Placera hörapparaten i torkbehållaren i ett dygn. Om den fortfarande inte fungerar kan den behöva skickas på reparation. Kontakta din audionom angående reparationsservice och möjligheten att få låna en tillfällig hörapparat.

Hörapparater är mycket känsliga för elektronisk utrustning. T.om. luftfuktighet är tillräckligt för att orsaka hörapparatproblem med tiden. Det är inte ovanligt att hörapparater behöver repareras två eller tre gånger per år. Att ta hand om hörapparaten på rätt sätt kan bidra till att minska antalet gånger som hörapparaten måste repareras.

0