Felsökning av hörapparater

Hearing Aids Troubleshooting Infographic


Each part of the amplification system needs to be cared for and properly maintained. Hearing aid care and maintenance should be discussed during the fitting appointment. Usually the audiologist will provide a “hearing aid care kit” for your child along with the hearing aids.These kits consist of accessories which can extend a hearing aid’s life expectancy and provide for long-term trouble-free functioning.
 

If you notice that your child’s hearing aid does not sound like it should, there are several steps you can take to figure out the problem.

1. Check the battery or replace it.

2. Remove the earmold tubing from the earhook.
Listen to the hearing aid and see if it works.
If it does, the problem is in the earmold or tubing.
If it still doesn’t work, the problem is in the hearing aid.

3. Soak the earmold and tube in soapy water
and blow out the tubing using the bulb syringe.
Make sure the tubing is completely dry before
putting it back together.

4. Put the hearing aid in the drying container for a day.
If it still doesn’t work, may have to be sent for repair.
Contact your audiologist for repair services
and the possibility of a loaner.
 

Hearing aids are very sensitive electronic devices. Even the humidity in the air is enough to cause hearing aid problems over time. It is not uncommon for hearing aids to be repaired two or three times a year. Taking care of the hearing aids properly can help reduce the number of times that the hearing aid has to be repaired.

Varje del av hörapparaten måste skötas och underhållas på rätt sätt. Underhåll och skötsel av hörapparater diskuteras vid den första anpassningen. Vanligtvis förser audionomen ditt barn med ett skötselkit för hörapparater tillsammans med hörapparaterna. Dessa kit består av tillbehör som kan förlänga en hörapparats livslängd och sörjer för långsiktig bekymmersfri användning.

Om du märker att ditt barns hörapparat inte låter som den ska finns det flera åtgärder du kan vidta för att hitta problemet.

  • Kontrollera batteriet eller byt det.
  • Avlägsna öroninsatsen från slangfästet. Lyssna på hörapparaten och se om den fungerar. Om den gör det sitter problemet i öroninsatsen eller slangen. Om den fortfarande inte fungerar sitter problemet i hörapparaten.
  • Lägg öroninsatsen och slangen i tvålvatten en stund. Ta upp och torka av och blås ut slangen med hjälp av luftblåsaren. Se till att slangen är helt torr innan du sätter ihop det hela igen.
  • Placera hörapparaten i torkbehållaren i ett dygn. Om den fortfarande inte fungerar kan den behöva skickas på reparation. Kontakta din audionom angående reparationsservice och möjligheten att få låna en tillfällig hörapparat.

Hörapparater är mycket känsliga för elektronisk utrustning. T.om. luftfuktighet är tillräckligt för att orsaka hörapparatproblem med tiden. Det är inte ovanligt att hörapparater behöver repareras två eller tre gånger per år. Att ta hand om hörapparaten på rätt sätt kan bidra till att minska antalet gånger som hörapparaten måste repareras.