Hörapparater för barn

Frågor och svar

Varför kan inte mitt barn ha mindre hörapparater?

Bakom-örat apparater är de bästa hörapparaterna för små barn. Beroende på ditt barns hörselnedsättning kan det vara lämpligt att byta till en annan sorts hörapparat när ditt barn blir tonåring.

Hur länge kommer mitt barn att behöva hörapparater?

Hörapparater är inte ett botemedel mot hörselnedsättning. Om ditt barn har en hörselnedsättning och hörselnedsättningen inte kan förbättras genom operation, provas hörapparater ut. Om hörapparater rekommenderas kommer ditt barn att behöva använda hörapparater under resten av sitt liv, eftersom fördelarna med dem gör det enklare att höra, underlättar tal- och språkutvecklingen och låter honom eller henne ta del av världens alla viktiga ljud.

Behöver mitt barn bära sina hörapparater hela tiden?

Om du vill att ditt barn ska utveckla tal- och språkfärdigheter måste han eller hon exponeras för ljud kontinuerligt. Ditt barn bör bära hörapparaterna från det att han eller hon vaknar tills det att han eller hon går till sängs på kvällen. Vissa barn föredrar att bära sina hörapparater även när det är dags för en tupplur.

Hur får jag mitt barn att behålla hörapparaterna i öronen?

Det finns olika sätt som kan hjälpa till att hålla dem på plats eller hindra dem från att försvinna. Man kan använda hypoallergen dubbelsidig tejp eller clips som fäster hörapparaterna i kläderna. Om ditt barn tar ur sina hörapparater, sätt tillbaka dem i hans eller hennes öron. Om ditt barn får ett utbrott, vänta några minuter innan du försöker igen. Målet är att lära ditt barn att lyssna och lära sig nya ljud genom att bära hörapparaterna. Så länge hörapparaterna har anpassats korrekt kommer de flesta barn att vilja bära dem hela dagen, eftersom de känner att de annars kan missa något. Om barnet ständigt drar ur hörapparaten kan det vara värt att be audionomen kontrollera att barnet inte har någon öroninfektion eller att det inte är något problem med anpassningen.

Vad händer om mitt barn sväljer ett batteri?

Om ditt barn råkar svälja ett hörapparatbatteri, ring sjukhuset omedelbart.

Hur ofta behöver mitt barn nya öroninsatser?

När barn är mycket små ändrar deras öron storlek snabbt. Öroninsatser kan behöva bytas ut varje månad eller med några månaders mellanrum. Allteftersom ditt barn blir äldre kommer öroninsatserna att fungera längre och längre. Äldre barn behöver kanske bara nya öroninsatser någon gång om året.

Hur rengör jag hörapparaterna?

Du bör titta på öroninsatsen varje dag för att se om den behöver rengöras. De grundläggande stegen innefattar att avlägsna öroninsatsen från hörapparaten och rengöra och torka den innan du sätter ihop den med hörapparaten igen. Den bör avlägsnas från hörapparaten och rengöras noggrant varje vecka eller varannan vecka. Hörapparaten och öroninsatsen bör torkas av dagligen. Det är viktigt att inte hörapparatdelen blir våt, eftersom det kan skada hörapparaten.

Detta är bäst att diskutera med din audionom eller ditt barns läkare. Olika länder har olika lagar och förfaranden.

Vilken hörapparattyp/-modell är bäst?

Att ge auditiv stimulering så tidigt som möjligt är mycket viktigt. Din audionom vet vilka funktioner en hörapparat ska ha för att passa ditt barns typ, grad och form av hörselnedsättning. Din audionom hjälper dig med vilka alternativ som uppfyller ditt barns behov.

 

Behöver mitt barn en eller två hörapparater?

Om ditt barn har hörselnedsättning i båda öronen behövs två hörapparater. Om ditt barn har hörselnedsättning i ett öra är det möjligt att det bara behövs en hörapparat. Att höra från båda sidor är viktigt för lokalisering och för att kunna höra på avstånd och i bakgrundsbuller. Att begränsa hörapparatanvändningen till ena örat om det finns en hörselnedsättning i båda öronen begränsar ditt barns förmåga kunna höra så bra som möjligt. Det berövar också hjärnan den stimulering som den behöver för att utvecklas ordentligt.

Vad är återkoppling och vad kan jag göra åt det?

Återkoppling är ett visslande ljud som hörapparaterna kan avge. Öroninsatsen kan ha blivit för liten eller hörapparaten kanske inte sitter korrekt i örat. Sporadisk återkoppling kan uppstå när du kramar ditt barn. Det orsakas av "läckage" av det förstärkta ljudet. Det kan också orsakas av att det finns för mycket vax i hörselgången. Objekt nära hörapparatens mikrofon kan också orsaka det. Berätta för audionomen om du har problem med återkoppling.

 

Vad innebär det att "programmera" en hörapparat?

Hörapparater ställs genom att anslutas till en dator. Hörapparaterna "programmeras" när de justeras för ditt barns hörselnedsättning.

Hur kan jag se till att mitt barns hörapparatanvändning är konsekvent?

Börja varje dag med en lyssningskontroll. Placera hörapparaterna i ditt barns öron när det vaknar. Se till att hörapparaterna sitter kvar i ditt barns öron hela dagen. Ditt mål är att hörapparaterna ska användas hela tiden. Det kan vara bra att föra kalender över den dagliga hörapparatanvändningen som du kan dela med din audionom.

Finns det någon stödgrupp för föräldrar till barn som har hörselnedsättning?

Att lära känna andra föräldrar på din hemort som har barn med hörselnedsättning kan vara mycket viktigt. De vet vad du går igenom och kan ge dig information som kommer att hjälpa dig. Fråga din audionom om vad som finns där du bor.