Tips och tricks för att uppmuntra ditt barn att bära hörapparater

Mycket små barn sover mycket och kommer inte att bära sina hörapparater under dessa perioder. Allteftersom ditt barn växer ökar dock mängden av vaken tid där användningen av hörapparater är avgörande. Den initiala, naturliga reaktionen är helt förståeligt att barnet blir överraskat, tillsammans med en önskan att avlägsna dem, men så länge hörapparaterna ställs in på lämpligt sätt, med rätt volym och ljudstyrka, kommer majoriteten av barnen inte att vilja avlägsna sina hörapparater.

När barnet börjar associera ljud med mening bör impulsen att avlägsna hörapparaterna minska. Barnet kan t.om. börja gråta ibland när de avlägsnas, eftersom de vill höra vad som händer runt omkring dem!

Du kan börja med att etablera att hörapparaterna är en del av den dagliga rutinen och att de bärs från morgon till kväll från dag ett, så att barnet har tillgång till tal och språk hela tiden. Alla föräldrar pratar med sina barn under dagen – säger hej, talar om alla de saker som görs (städning, påklädning, osv). Att sätta in hörapparaterna i början av detta och inte i slutet gör det möjligt för förälder och barn att etablera den rutin som är nyckeln till att barnet ska kunna fånga upp förälderns röst. Att hörapparaterna bärs under sådana stunder kan också ge båda parter en positiv upplevelse av hörapparaterna.

Om ditt barn börjar att dra ur hörapparaterna ofta är en lösning på problemet att kontrollera hörapparatinställningarna (Är hörapparaten påslagen? Fungerar den? Finns det vax eller fukt som täpper till slangen?). Om ditt barn fortfarande fortsätter att dra ur dem, prata med audionomen om att kontrollera hörapparaterna. Så länge hörapparaterna är korrekt inställda bör barnet tycka om att bära sina hörapparater, eftersom han eller hon då kan ta del av världen.

Äldre småbarn och förskolebarn kan vilja ha färgade öroninsatser och hörapparater. Öroninsatserna finns i flera olika färger och mönster. Att låta ditt barn välja sina egna färger kan hjälpa honom eller henne att känna sig delaktig. En känsla av ägarskap och ansvar för sina hörapparater är ett mål för äldre barn. Barn provar ofta öroninsatser i många olika färger och mönster med tiden; det finns neonfärger, ränder och t.om. glitter. Många hörapparattillverkare har höljen i en rad olika färger att välja mellan. Vissa har färgade eller mönstrade klistermärken som kan användas för att dekorera hörapparathöljet.

Flera tillverkare har särskilda böcker för barn. Information om hörselnedsättning ges på ett barns nivå. Särskilda skötselkit för hörapparater för barn ger föräldrar alla de verktyg de behöver för att ta hand om sina barns hörapparater. Dessa särskilda kit innehåller ofta klistermärken.

Om ditt barn upprepade gånger avvisar förstärkningen kan du be din audionom att kontrollera följande:

  • Hörselstatus
  • Öroninsatsens passform och skick
  • Placering av slangfäste och hörapparat på örat (Har hörapparaten t.ex. ett slangfästei barnstorlek och/eller sitter bra bakom örat?)
  • Hörapparatens funktioner och inställningar
  • Förekomst av vax i hörselgången

I ett fåtal fall kan barn utveckla en öroninfektion. Om du misstänker detta, ring ditt barns läkare eller audionom för råd. Om ditt barn är sjukt eller övertrött, avlägsna hörapparaten tillfälligt. Det kan vara mycket motiverande att föra kalender över antalet hörapparattimmar. Detta uppmuntrar dig att nå målet att hörapparaten ska användas hela tiden. Vissa föräldrar lägger också till anteckningar rörande nya ljud som deras barn reagerar på, eller ljud som deras barn gör, för att få en fullständig bild och kunna följa framsteg. Batterianvändning kan också föras in i kalendern.

Under perioder då hörapparaterna inte används bör de förvaras på säkert avstånd från nyfikna syskon och familjens husdjur.

När hörapparaterna avlägsnas under korta perioder bör de stängas av för att minska strömförbrukningen. När du får hörapparaterna, kontrollera också att de har ett barnsäkert batterifack så att nyfikna fingrar inte kan ta ut batterierna.