Realistiska förväntningar på hörapparaten

Det är mycket viktigt att förstå vad hörapparater kan och inte kan göra. Hörapparater kan kompensera för hörselnedsättningen över hela frekvensområdet. De gör detta genom att göra svaga ljud starkare och medelstarka ljud bekvämare samt genom att se till att de starka ljuden inte är alltför starka. Hörapparater kan inte göra hörseln normal. De kan bara göra ljuden tillräckligt starka för att vara till användning för hjärnan.

Kommunikationsfärdigheter

Även barn med lätt hörselnedsättning löper risk för fördröjd kommunikationsutveckling utan rätt hörapparater och stöd. Det viktigaste är att se till att ditt barn bär sina hörapparater under alla sina vakna timmar. Enbart hörapparater räcker inte för att säkerställa att ditt barn kommer att utveckla tal- och språkfärdigheter. Barn behöver en bred variation av ljud för inlärning. Det är mycket viktigt att ge "auditiv stimulans" så att barnets hjärna kan lära sig att tolka tal och språk. Ju mer du pratar med ditt barn, desto mer lyssningserfarenhet får ditt barn. Ju mer erfarenhet ditt barn har, desto större chans är det att han eller hon kommer att utveckla kommunikationsfärdigheter.

Kommunikationsmål

Att bestämma vilken kommunikationsmetod som ska användas för ditt barn är ett av de första besluten som du måste fatta. Det finns en rad olika sätt att lära ditt barn att kommunicera. Att lära ditt barn att kommunicera är svårt oavsett vilken metod du väljer. Fackmän kan hjälpa dig att välja realistiska mål som är i linje med dina önskemål, baserade på ditt barns förmågor. Läs vart och ett av följande mål för att avgöra vilka som är viktiga för dig. Det kan hända att du har ytterligare mål som inte finns listade. Var medveten om att dina mål och förväntningar kan förändras med tiden beroende på ditt barns framsteg

  • Jag vill att mitt barn ska kunna förmedla sina önskningar och behov till mig, familjemedlemmar och vänner i en mängd olika situationer.
  • Jag vill att mitt barn ska växa upp och bli en glad och självförsörjande vuxen som kan göra självständiga val och bli en produktiv del av samhället.
  • Jag vill att mitt barn ska få en meningsfull utbildning, lämpad för hans eller hennes förmågor.
  • Jag vill att mitt barn ska ha meningsfulla relationer med andra personer med och utan hörselnedsättning.
  • Jag vill att mitt barn ska kunna använda tal och språk för att kommunicera med familjemedlemmar och andra personer.
  • Jag vill att mitt barn ska kunna använda teckenspråk för att kommunicera med familjemedlemmar och andra personer.