Att vänja sig vid nya ljud

Varje dag medför en ny konstellation av olika ljud och röster för ditt barn. I hemmet kommer hörapparaterna att göra det möjligt för ditt barn att höra allt som pågår i denna relativt lugna miljö. När du tillbringar tid med ditt barn under dessa omständigheter är det viktigt att minska störande bakgrundsbuller så mycket som möjligt, t.ex. genom att stänga av TV:n och radion och vara nära ditt barn när du pratar.

Rogersystem

När du utför hushållsarbete, t.ex. dammsuger eller diskar, är det inte möjligt att hela tiden vara så nära ditt barn att din röst är inom ett optimalt avstånd från hörapparatens mikrofon. Dessutom kommer du att behöva gå ut ibland och i dessa situationer, t.ex. ett besök i djurparken, familjesammankomster, en promenad med barnvagnen eller en tripp till stormarknaden, kan ett Rogersystem vara till stor hjälp. Dessa trådlösa system överför tal direkt till hörapparaten, utan kvalitetsförlust i bullriga miljöer.

Exponering för buller

En av de vanligaste orsakerna till permanent sensorineural hörselnedsättning är exponering för ljudnivåer som är alltför höga. Höga bullernivåer orsakar först tillfällig och sedan permanent skada på hörselcellerna i hörselsnäckan. Även små barn kan exponeras för ljud som kan vara skadliga för deras hörsel. Ljud som alstras av olika transportmedel (tunnelbanor, tåg, flygplan, snöskotrar, osv) och hushållsapparater (stereoutrustning, elverktyg, utrustning för underhåll av gräsmattor, hårtorkar, osv) kan vara skadliga för hörseln beroende på närhet till bullerkälla samt exponeringstid. Dessutom kan vissa leksaker faktiskt låta väldigt mycket och ljudnivåerna på vissa konserter kan definitivt skada hörseln.

Övervaka ljudnivån ditt barn utsätts för. Om du måste tala högre (skrika) för att kommunicera är det mycket troligt att bullret är alltför högt och möjligen skadligt. Ringande i öronen (tinnitus) efter exponering för buller indikerar också alltför höga ljudnivåer. Barn bör informeras om farorna med exponering för buller och om användning av hörselskydd (öronproppar, hörselkåpor, osv). Om hörselskydd inte finns tillgängliga kan man helt enkelt blockera hörselgångens öppning med fingrarna. Detta reducerar nivån på ljudet som färdas mot trumhinnan. Barn ska självklart skyddas från överdriven exponering för buller närhelst det är möjligt.

Som förälder kan du vara en förebild för ditt barn. När du klipper gräset eller använder högljudda verktyg eller apparater, använd hörselskydd, och insistera på att ditt barn också gör det om det leker i närheten. Sådana rutiner kommer att spara både din och ditt barns hörsel.