Tips och tricks för ditt barns hörapparater

Vägledning för att hjälpa dig och ditt barn att vänja er vid nya hörapparater

Sätta förväntningar

Det är mycket viktigt att förstå vad hörapparater kan och inte kan göra. Hörapparater kan kompensera för hörselnedsättningen över hela frekvensområdet. De gör detta genom att göra svaga ljud starkare och medelstarka ljud bekvämare samt genom att se till att de starka ljuden inte är alltför starka. Hörapparater kan inte göra hörseln normal. De kan bara göra ljuden tillräckligt starka för att vara till användning för hjärnan.

Läs hela texten >

Hjälpa till att förbättra tal

Under dagarna och månaderna som följer kommer din familj att fatta beslut om hur ni ska hjälpa ditt barn uttrycka sina behov och interagera med världen. Det är därför viktigt att lära sig om olika sätt att kommunicera med ditt barn. Yrkesverksamma inom tidiga insatser eller tal- och språkterapeuter kan hjälpa dig i denna process. De kan hjälpa dig med hur du lär ut kommunikationsfärdigheter till ditt barn på det sätt som fungerar bäst för din familj.

Läs hela texten >

Uppmuntra ditt barn

Mycket små barn sover mycket och kommer inte att bära sina hörapparater under dessa perioder. Allteftersom ditt barn växer ökar dock mängden av vaken tid där användningen av hörapparater är avgörande. Den initiala, naturliga reaktionen är helt förståeligt att barnet blir överraskat, tillsammans med en önskan att avlägsna dem, men så länge hörapparaterna ställs in på lämpligt sätt, med rätt volym och ljudstyrka, kommer majoriteten av barnen inte att vilja avlägsna sina hörapparater.

Läs hela texten >

Att vänja sig vid hörapparater

Varje dag medför en ny konstellation av olika ljud och röster för ditt barn. I hemmet kommer hörapparaterna att göra det möjligt för ditt barn att höra allt som pågår i denna relativt lugna miljö. När du tillbringar tid med ditt barn under dessa omständigheter är det viktigt att minska störande bakgrundsbuller så mycket som möjligt, t.ex. genom att stänga av TV:n och radion och vara nära ditt barn när du pratar.

Läs hela texten >