Phonak Remote har fasats ut och ersatts med förbättrade myPhonak app.
Du kan fortfarande kontrollera volymen och byta program från din telefon. Utöver det får du nya kontrollmöjligheter.

myPhonak ger mer kontroll och flexbilitet för dina hörapparater med  Bluetooth®- anslutning. När appen är installerad kan du ändra volym, byta program och göra egna inställningar av ljudet.

  • Phonak Remote App: Bruksanvisning (endast kompatibel med Audéo B-Direct)(pdf)
  • Download

    Remote Support och Hörseldagbok är bara tillgängliga i Australien, kanada, USA, Storbritannien, Irland, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och Schweiz.

    Genom att hämta appen, bekräftar du, eller om du är under 16 år, dina föräldrar, användarvillkoren och sekretesspolicyn.

    Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och ara länder.
    Android, Google Play och Google Play logo är varumärken som tillhör Google Inc.