Support för Phonak Guide App

Phonak-hörapparater som stöds 

 • Audéo Marvel
 • Audéo B
 • Bolero B
 • Naída B
 • Sky B
 • Vitus
 • Vitus+
 • Virto B
 • Audéo V
 • Bolero V
 • Naída V
 • Sky V
 • Virto V

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och ara länder.
Android, Google Play och Google Play logo är varumärken som tillhör Google Inc.