Hör överallt

Phonak Audéo Q hjälper dig att höra och förstå även i de svåraste lyssningsmiljöerna.

Product benefit icon alttext