Hör med komfort

Phonak Audéo Q har en mängd komfortfunktioner som kan anpassas efter dina individuella behov. De eliminerar effektivt obehagligt och oönskat buller så fort det uppstår.

Product benefit icon alttext