Upp till 61 % bättre talförståelse i starkt buller*

Genom att använda flera mikrofoner i sex riktningar beräknas och jämförs talröster från en radie på 360°. Riktningen med den bästa klarheten väljs automatiskt.

Product benefit icon alttext