Kan anslutas till smartphones, Rogermikrofoner med mera

Sky Marvel kan anslutas direkt till smartphones och andra Bluetooth®-aktiverade enheter, vilket gör det lättare för barn att höra tal, musik, TV med mera.

Product benefit icon alttext