Roligare att lyssna på musik

I test utförda av expertlyssnare placerar sig Venture-hörapparater i toppen vad gäller musik

Phonak Music