Roger iN Pen

Roger Pen iN är den senaste versionen av Roger Pen och möjliggör installation av Rogermottagare direkt till dina Marvel-hörapparater – utan att behöva ansluta en extern mottagare

Product benefit icon alttext