Roger iN-mikrofon

Roger Select iN är den senaste versionen av Roger Select och möjliggör installation av Rogermottagare direkt till dina Marvel-hörapparater – utan att behöva ansluta en extern mottagare. 

Product benefit icon alttext