Roger för alla

Oavsett vilken hörapparat eller vilket cochleaimplantat du använder finns det en kompatibel Roger-mottagare

Product benefit icon alttext