Mer tillgång

Kan anslutas till alla Roger-mikrofoner för bästa möjliga taluppfattning i bullriga miljöer och på avstånd

Phonak Roger/FM