Tydligt och klart ljud

När vi säger kärlek vid det första ljudet, menar vi inte bara första gången du provar Marvel, utan varje gång du använder den. Du får bättre taluppfattning i bullriga miljöer¹, det blir lättare att lyssna² och du kommer att fascineras av hur väl dina hörapparater fungerar i vardagslivet.

Tillgänglig i appbutiker i USA, Kanada, Storbritannien och Tyskland

Product benefit icon alttext