Helt automatisk

Virto B-Titanium med AutoSense OS™.Den anpassar sig automatiskt till varje ljudmiljö för utmärkt hörselprestanda överallt.Det finns ingen anledning att justera hörapparaten manuellt.

Helt automatisk