Håll kontrollen och anslutning

I situationer där flera samtal tar plats kan du välja personen eller samtalet som du vill fokusera på med en enda manuell tryckning.

Product benefit icon alttext