Förbättrad taluppfattning på avstånd

Överför talarens röst på upp till 20 meters avstånd

Product benefit icon alttext