Förbättrad taluppfattning

Med flera mikrofoner i sex olika riktningar har du 360 graders lyssningsradie. Förståelse av

samtal i grupp

i bakgrundsbuller

är 61 % bättre än med endast

hörapparater.1

Product benefit icon alttext