Estetiskt tilltalande

Designintegrerade Roger-mottagare till Phonak-hörapparater och cochleaimplantat ger ett tilltalande utseende

Product benefit icon alttext