Förbättrad hörselfunktion i buller och på avstånd

När du kombinerar dina Naída B-hörapparater med Roger™-mikrofonteknik drar du fördel av förbättrad hörselfunktion i buller på nära håll och på avstånd5

Product benefit icon alttext