Noggrant kalibrerade enligt klientens individuella öronanatomi för bättre hörselfunktion*

Biometrisk kalibrering