Bättre taluppfattning

Sky V-hörapparater talar med varandra, vilket optimerar ditt barns hörsel när han eller hon utforskar, lär sig och interagerar med omvärlden

Product benefit icon alttext