Bästa möjliga taluppfattning

Överför telefonsamtal direkt till båda hörapparaterna

Product benefit icon alttext