Hör mer i buller

Genom att zooma in på en enskild röst i en bullrig miljö kan du höra 60% bättre, jämfört med utan hörapparater.3

Product benefit icon alttext