Kan användas med alla mobiltelefoner

Med Bluetooth™ kan du även ansluta till äldre telefoner, som inte är av smartphone-typ

Product benefit icon alttext