Anslutningsmöjligheter

Kan anslutas till TV, multimediaenheter eller andra Roger-mikrofoner

Product benefit icon alttext