Kan anslutas till smartphones, TV med mera

Phonak Bolero Marvel kan anslutas direkt till smartphones med antingen iOS eller Android eller andra Bluetooth®-kompatibla enheter. Använd dem för handsfreesamtal, för att se på TV eller för att lyssna på musik, ljudböcker, podcasts med mera.

Tillgänglig i appbutiker i USA, Kanada, Storbritannien och Tyskland

Product benefit icon alttext