Kan anslutas till smartphones, TV med mera

Phonak Audéo Marvel kan anslutas direkt till antingen till iOS- eller Android-telefon eller andra Bluetooth®-kompatibla telefoner. Med Phonak TV Connector kan du se dina favoritprogram och filmer på TV. Använd Marvel hörapparater för hands-freesamtal och för att lyssna på TV, musik, e-böcker, podcasts med mera. Alltid bästa möjliga ljudkvalitet när du streamar3. Det är precis som att använda trådlösa hörlurar, om inte bättre, eftersom Marvel hörapparaterna kan skilja mellan tal- och musiksignaler i överföringen och justera ljudet automatiskt för bästa möjliga kvalitet. 

Tillgänglig i appbutiker i USA, Kanada, Storbritannien och Tyskland

Product benefit icon alttext