Anslut och använd

När den är ansluten till din hörapparat eller ditt cochleaimplantat kan du använda alla trådlösa Roger-mikrofoner

Product benefit icon alttext