Alltid ansluten

Kan anslutas till din mobiltelefon (via Bluetooth), TV,

multimediaenheter eller andra Roger-mikrofoner

Product benefit icon alttext