Optimal för små och stora möten

En Roger Table Mic är perfekt för mindre möten. För större möten är det möjligt att ansluta flera Roger Table Mic, så att varje deltagare hörs tydligt.

Product benefit icon alttext